நான் மகா வீட்டில் இருந்து என் வீட்டுக்கு வந்தேன். மகா அம்மாவிற்கு சாப்பாடு கொடுத்துக்கொண்டு இருந்தால். எனக்கே அம்மாவை பார்க்க பாவமாக இருந்தது. நான் மகா செய்த சாப்பாட்டை சப்பிட்டுகொண்டு இருந்தேன்.

நான் எழுந்து பார்த்த போது அம்மா அங்கு இல்லை. என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை. மனதில் ஒரு பாரம் ஏறியது. அவள் யாரிடமும் சொல்ல மாட்டாள் என்பது நான் நன்கு அறிவேன்.

நான் மகா விட்டு மொட்டைமாடி கொஞ்சம் சந்துகுள்ள இருக்க மாறி இருக்கும். மொட்ட மாடில ஒரு ரூம் இருக்கு அது கொஞ்சம் இருட்ட இருக்கும். அவலவா யாரும் பயன்படுத்த மாடங்க. அது

அவள் தன் காதலை வெளிப்படுத்துவா என்று நான் நினைக்கவே இல்லை . அவளை என் மேலே தூக்கிக் போட்டேன்..அவளது முலைக் கள் என் நெஞ்சில் பட்டு நசுங்கியது .. அவள் கஞ்சியுடன்

நான் guru முதல் அனுபவ கதை. தவறு இருந்தால் மன்னித்து கொள்ளுகள். (நான் என் சொந்த அனுபவத்தை எழுதுவதால் அதில் காதல் பயம் நடுக்க இருப்பதால். உண்மை மட்டும் இருக்கும் அதனால்

நான் சென்ற பாகத்தில் நானும் அம்மாவும் சாப்பிங் மாளுக்கு சென்றதும் அங்கு நான் அவளிடத்தில் செய்த சில சில்மிஷங்களையும் உங்களிடம் சொல்லி முடித்திருப்பேன். அதன் பிறகு நடந்தவற்றை இந்த பாகத்தில் பார்போம்